Våra tjänster

PROJEKTERING

Projekteringen är ett viktigt förarbete som sätter grunden för det kommande installationsarbetet. Våra projektörer har alla bred och lång erfarenhet. Deras främsta målsättning är att hitta den bästa lösningen för dig som kund. Självklart finns de tillgängliga under hela installationsprocessen.

FIBERNÄT

Ökade krav på kvalitet, bandbredd och driftsäkerhet har gjort fiber till en viktig del i såväl företagens som privatpersoners kommunikationsnätverk.
Våra kunniga fibertekniker utför allt från enklare till större och mer komplicerade fiberinstallationer. Efter utförd installation görs en slutdokumentation där vi säkerställer att nätverket håller högsta kvalitet och är redo att tas i bruk.
Exempel på våra tjänster inom fiberinstallation:
 • Kabeldragning
 • Fiberblåsning
 • Fibersvetsning
 • Inmätning av anläggningar
 • Serviceuppdrag
 • Felsökning och felavhjälpning

Fiber är framtiden

Fibertekniken bygger på att information omvandlas till ljus och i princip går med ljusets hastighet. En teknik som är perfekt anpassad för både röstöverföring, data och bild. Oavsett hur framtidens Internet, TV och telefoni ser ut, är optisk fiber det överlägset bästa sättet att överföra information.

KABEL-TV/TV-NÄT

Optor Telecom hjälper till med inmätning och CANT-protokoll. Vi använder välkända fabrikat vilket garanterar högsta kvalitet. Vi installerar också antenn/multimediauttag eller datauttag. Vi kan även installera och reparera antenn/parabolanläggningar på din fastighet.

KOPPAR

Inom koppar erbjuder vi såväl nyinstallationer, service, uppgraderingar och byggnationer av kabel-tv, datanätverk och telefoni.
Våra kopparinstallatörer har alla mycket gedigen kunskap och lång branscherfarenhet.

#Exempel på våra tjänster inom kopparinstallation:
 • Nyinstallationer enligt senaste standard
 • Uppgraderingar och byggnationer
 • Utvärdering och besiktning
 • Serviceuppdrag
 • Felsökning och felavhjälpning

LARM OCH PASSAGESYSTEM

Optor Telecom har även kompetens inom larm och passagesystem. Vi erbjuder vi såväl nyinstallationer, service, uppgraderingar och byggnationer av larm och passagesystem.

KONSULTTJÄNSTER

Optor Telecoms erfarna personal utför också konsultuppdrag. Tjänsterna omfattar oberoende besiktningar, utvärdering av anbud, projektering av fibernät, antenn/kabel-TV-nät, huvudcentral (HC), utbildning, CAD-ritningar och övrig dokumentation.

MARKARBETEN

Våra många års erfarenhet av fiberförläggning i mark och via luftburen fiberkabel speglar slutresultatet i våra entreprenader.
Självklart arbetar vi med den senaste maskinparken och håller oss ständigt uppdaterade om nyheter och innovationer som kan förbättra och effektivisera vårt arbete. För att uppnå bästa slutresultat har vi alltid kompetent och erfaren personal med rätt behörighet på plats.

#Exempel på våra tjänster inom markarbeten:
 • Upprättande av tillstånd. Kontakt med kommuner och myndigheter.
 • Upprättande av TA-plan. (Trafikanordningsplan)
 • Mark-, schakt- och förläggningsarbeten samt ledningskontroller.
 • Arbete med luftburen kabel samt stolparbete och arbete på tak.
 • Återställning av både grönytor och asfaltsytor efter överenskommelse.

ÅTERSTÄLLNINGSARBETE

Optor Telecom kan även genomföra asfaltsjobb. Vi utför alla typer av asfalteringsarbeten åt företag, enskilda väghållare och privatpersoner.
För att uppnå bästa slutresultat har vi alltid kompetent och erfaren personal med rätt behörighet på plats.